Tag Archives: versace bright crystal

PEWNE DZIAŁANIA

Pewne działania społeczno-ekonomiczne w ro­dzinie mogą być podyktowane szczególnym nakazem moralnym lub przeżywanymi uczu­ciami w większym stopniu, niż ma to miejsce w innym przypadku. (Problemu tego dotykam referując wyniki przeprowadzanych badań, zwłaszcza rozpatrując opinie członków rodziny na temat pracy zarobkowej