Tag Archives: sklep z modą

RODZINA JAKO GRUPA WSPÓŁMIESZKAŃCÓW

Jeśli mówimy o rodzinie jako grupie współ­mieszkańców, napotykamy od razu bynaj­mniej niejednoznaczne pojęcia „mieszkać” i „mieszkanie”. Wspomnieliśmy już uprzednio, iż w niektórych definicjach socjologicznych rodziny jedną z cech charakteryzujących jej członków jest wspólne zamieszkiwanie. Wspól­ne mieszkanie odgrywa również rolę w