Tag Archives: regały do archiwum

POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŻYCIA RODZINY

Poszczególne aspekty życia rodziny, poszcze­gólne role, w których członkowie rodziny wy­stępują, są ze sobą bardziej związane, bardziej nakładają się na siebie, niż ma to miejsce w grupach innego rodzaju.Mówiąc ogólniej, więź uczuciowa łącząca członków rodziny powoduje, iż przy ocenie swych