Tag Archives: projekty ogrodów łódź

MIESZKANIE

Mieszkanie rozpatrywane jako pewna rzecz, wyodrębniona ze względu na określone zacho­wania ludzkie, którym służy bądź ma służyć, znajdująca swe odbicie w języku naturalnym w formie rzeczownika, może odnosić się (roz­patrując dane w ich przekroju ogólnokulturo- wym) zarówno do elementów środowiska