Tag Archives: grand theft auto 5

Zakup u akwizytora

Bardzo często do naszych drzwi pukają różnego rodzaju akwizytorzy, którzy oferują nam różne rzeczy. Niejednokrotnie są to różnego rodzaju garnki, które kosztują krocie i mają różne inne funkcje. Niekiedy są to jednak tylko funkcje, które spełniają nasze zwykłe najprostsze i

WYODRĘBNIENIE ASPEKTÓW ŻYCIA RODZINNEGO

Analizując w poprzedniej części pracy poję­cie więzi rodzinnej, zwracaliśmy uwagę na jej charakter całościowy w tym sensie, iż obejmu­je ona zarówno styczności międzyosobnicze, jak wszelkie inne formy powiązań pozastyczno- ściowych, które istnieją nawet wówczas, gdy zaangażowani w nie osobnicy nie zdają